Regulamin

Regulamin

Przed wizytą
Bardzo proszę o wcześniejsze, telefoniczne lub e-mailowe uzgodnienie terminu wizyty.

  • Proszę o informację, jeśli zrezygnują Państwo z wizyty, o ile to możliwe, z jednodniowym wyprzedzeniem.
  • W trosce o zapewnienie komfortu Państwa pupilom, proszę o nie karmienie zwierzęcia, bezpośrednio przed wizytą w Salonie. Zabiegi pielęgnacyjne trwają około dwóch godzin, w czasie trwania wizyty najedzonemu psiakowi ciężko byłoby stać na stole groomerskim. Mając na uwadze dobro moich czworonożnych Klientów, w każdej chwili, zapewniam im do picia świeżą wodę.
  • W drodze do Salonu można zapewnić psu spacer z odpowiednią dawką ruchu, dzięki czemu zwierzę w trakcie zabiegów będzie nie tylko spokojniejsze, ale i będzie miało okazję załatwić swoje potrzeby fizjologiczne
  • Dbając o zdrowie naszych zwierząt wskazane jest, aby posiadały aktualną książeczkę zdrowia, w tym ważne m.in, szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  • Przy zabiegach pielęgnacyjnych nie stosuję żadnych środków uspokajających, dlatego bardzo proszę o poinformowanie mnie o agresywnym zachowaniu psa. Zabiegi u tego typu zwierząt będą omawiane i ustalane przed wizytą.
  • W przypadku zachowań bardzo agresywnych zastrzegam sobie prawo odmowy wykonania usługi.

   Przed wizytą psa w salonie proszę o poinformowanie fryzjera o następujących sytuacjach występujących u psa:

  • chorobach na tle alergicznym
  • przebytych urazach
  • trudnym charakterze psa

innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie, samopoczucie psa w trakcie lub po zabiegach pielęgnacyjnych np. padaczka, choroby układu krążeniowego lub oddechowego